contact@realpro.com.vn +842422698999

tuyen dung giam doc kinh doanh

Tháng Chín 7, 2017
Không có phản hồi

Công ty Cổ Phần Dịch vụ và Đầu tư Real Pro là 1 đơn vị chuyên phân phối các dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng. Hiện tại để đáp ứng nhu cầu  phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Giám